Badanie Irydologiczne

Badanie irydologicznie przeprowadzane jest przy pomocy optycznej lampy szczelinowej oraz irydoskopu cyfrowego.  Do każdego badania wydrukowany jest raport w wersji papierowej. Irydologia  nie służy do stawiania diagnoz dotyczących konkretnych jednostek chorobowych. Obraz tęczówki i rogówki oka może wskazać obciążenia konkretnych narządów w organizmie oraz predyspozycje do obciążeń organizmu w przyszłości.  Jedna z pierwszych map tęczówek powstała  1873 roku i jej autorem był węgierski lekarz Ignacy von Peczeli.